Facility management – Opbouw van de opleiding

Tijdens het eerste en tweede studiejaar komen algemene zaken als management, marketing, communicatieve vaardigheden en onderzoekstechnieken aan de orde. Elke periode draait rondom een thema. In het eerste jaar zijn de thema’s Kennismaken, Ontwikkelen, Organiseren en Realiseren. In het tweede jaar zullen de volgende thema’s aan bod komen: Innoveren, Ondernemen, Onderzoeken en Managen. In het derde en vierde jaar stel je door het kiezen van specifieke onderwijsmodules je eigen studieprogramma samen. In de eerste helft van het derde jaar loop je een stage van 20 weken. In de tweede helft van het vierde jaar sluit je de opleiding af met een zelfstandig afstudeeronderzoek en eindgesprek.

Klik hier voor open dagen Facility management

Onderwijsstructuur

In de eerste twee jaren van de opleiding krijg je een flink aantal algemene bedrijfskundige vakken aangeboden die onmisbaar zijn voor elke manager, zoals management & organisatie, projectmanagement, financieel management en communicatie. Hierbij delen we de expertise met andere opleidingen binnen het economische domein. Daarnaast volg je vakinhoudelijke onderdelen die zich specifieker richten op het beroep van facilitair manager. In projecten werk je met andere studenten nauw samen aan een beroepsauthentieke opdracht waarbij je de kennis die je tijdens de periode opdoet meteen in de praktijk leert toe te passen. Het derde en vierde jaar van de opleiding wordt ingevuld en ingekleurd door stages, verbredende of verdiepende keuzemodules en een afstudeeronderzoek in lijn met de keuzes die je hebt gemaakt.

Keuzemogelijkheden

Vanaf het derde jaar kies je verbredende of verdiepende onderwijsmodules met thema’s die enerzijds aansluiten bij jouw interesses en ambities en anderzijds passen bij de richting van de opleiding Facility Management. Met deze differentiatie onderscheid je je van andere studenten en werk je aan je eigen profiel. Je kunt bijvoorbeeld een verbredende module kiezen op het gebied van vastgoedmanagement, events, huisvestingsmanagement, beveiliging, catering, wagenparkbeheer, gebouwbeheer, arbo of milieu. Ook bestaat de mogelijkheid gedurende een half jaar te studeren aan een buitenlandse partnerinstelling.

Afstudeerrichtingen

In het vierde leerjaar kies je door middel van keuzemodules een bepaalde richting (afstudeerprofiel) binnen het facilitaire domein. Die richtingen zijn zeer uiteenlopend. De opleiding Facility Management kent vier hoofddifferentiaties.

  • Huisvestingsmanagement, met aandacht voor inrichtingsmogelijkheden,kantoorconcepten, het Nieuwe Werken, M2-gebruik en de kostenaspecten ervan.
  • Vastgoedmanagement; hier gaan we in op makelaardij, bouwmanagement, vastgoedbeheer en leer je meer over de interne huisvestingsbehoefte en externe aanbiedersmarkt. Ook leer je met welke participanten heb je te maken binnen vastgoedmanagement.
  • Service and Hospitality; Wat is service? En wat zijn toepassingsmogelijkheden? Wat verwacht de klant? En hoe zorg je dat die klant zich thuis voelt?
  • Services en Hostmanship; je leert hoe een hotel wordt geëxploiteerd en krijgt een goed overzicht van onderscheidende bedrijfsprocessen waarbij de nadruk ligt op gastvrijheid.

Stage

Tijdens de stageperiode in de eerste helft van het derde leerjaar loop je mee in een organisatie. Je werkt op een facilitaire afdeling en voert zelfstandig werkzaamheden uit. Je bepaalt zelf waar je stage gaat lopen, in overleg met je stagecoördinator. Kies je voor een grote of juist liever voor een kleine organisatie? De stageopdracht kan gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden van stageopdrachten die studenten in het verleden hebben uitgevoerd: – assisteren bij het opzetten van een businessplan, – opstellen van een marketingplan voor een facilitaire organisatie, – inzetten van een facilitairmanagement-informatiesysteem, – adviseren over het in- en uitbesteden van facilitaire diensten, – realiseren van verhuizingen, – opstellen van een gebouw- en inventarisbeheersplan, – maken van risicoanalyses, – implementeren van nieuwe (kantoor)concepten, – herinrichten van facilitaire werkprocessen, – opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.

Studeren in het buitenland

Steeds meer studenten besluiten om een deel van hun studietijd in het buitenland door te brengen, om te studeren of stage te lopen. Je maakt kennis met een andere cultuur, doet werkervaring op en verbetert je talenkennis. Bovendien geeft het diploma je een meerwaarde die het bedrijfsleven ook erkent.
Als je tijdelijk in het buitenland wilt studeren, kun je meedoen met het Erasmus/Socrates-uitwisselingsprogramma. In dat geval worden de reiskosten vergoed en ben je geen extra collegegeld verschuldigd. Het Bureau Internationalisering van Hogeschool Inholland helpt je bij het zoeken naar een geschikt onderwijsprogramma in het buitenland.

Waarom de opleiding Facility Management?

De opleiding Facility Management aan Hogeschool Inholland onderscheidt zich ten opzichte van andere hogescholen door persoonlijke aanpak, kleinschaligheid, laagdrempeligheid, integratie beroepenveld binnen het programma, intensieve begeleiding, aansluiting met internationale onderwijsinstellingen, kwalitatief hoog onderwijs, flexibiliteit, goede bereikbaarheid, mogelijkheden om ambitie te realiseren door paralleltrajecten. Ten slotte: de student staat bij ons centraal.

Samenwerken

De opleiding Facility Management werkt nauw samen met de stichting F-Mex. Deze stichting zet zich in om studenten met een hoog ambitieniveau te begeleiden parallel aan het huidige programma. Er zijn verder intensieve contacten met FMN, de facilitaire brancheorganisatie en de Hostmanshipgroep. Een belangrijke partner is de Fachhochschule Kufstein Oostenrijk waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben voor projecten met studenten uit verschillende landen tijdens de jaarlijkse ‘Winterschool’. Het gaat daarbij om kennisuitwisseling in het kader van de specialisatieminor Technisch Facility Management. Op het gebied van de zorg werken we samen met o.a, Zorggroep Wilgaerden, MCA Alkmaar, VU Amsterdam, Zaans Medisch Centrum etc. Verder participeert de opleiding in belangrijke mate in het Facility Services College, een initiatief van belangrijke bedrijfs- en onderwijspartners in het brede en interessante vakgebied van facility. Deze participatie heeft als doel het vakgebied bekender te maken onder potentiële studenten, praktijkgerichte opdrachten binnen te halen en de aansluiting tussen de facilitaire vmbo-, mbo- en hbo-opleidingen te bevorderen.