Kenwerk

Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening. Kenwerk verbindt bedrijfsleven en beroepsonderwijs om de samenleving te voorzien van gekwalificeerde mensen, nu en in de toekomst.

Dit doen wij door:

  • leerbedrijven te erkennen, te begeleiden en te adviseren bij het opleiden van leerlingen, zowel in Nederland als in het buitenland
  • arbeidsmarktontwikkelingen te vertalen naar opleidingsinhoud
  • deskundigheid te bieden op het gebied van kwalificeren en examineren
  • regionaal overleg tussen roc’s en leerbedrijven te stimuleren
  • projecten uit te voeren ter verbetering van de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs

Lees meer over Kenwerk