Savantis

Savantis is de schakel tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Het is onze taak om die twee werelden met elkaar te verbinden. Aan de ene kant zorgen wij dat de nieuwste praktijkontwikkelingen in het beroepsonderwijs aan bod komen. Aan de andere kant zetten wij ons in om nieuwe inzichten en vaardigheden uit het beroepsonderwijs toe te passen in de opleidingspraktijk.

Savantis is een van de zeventien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ons register van erkende leerbedrijven telt meer dan 11.000 ondernemingen, waar meer dan 9.500 leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Wij onderhouden 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 61 uitstromen. Daarin is vastgelegd wat een leerling moet kennen en kunnen als hij klaar is met zijn opleiding. Bovendien verzorgen wij praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks 5.000 deelnemers.

http://www.savantis.nl/over-savantis/